Tại sao không sớm hơn

Rated 5.0 out of 5

Giá như CheckBuilder ra sớm hơn thì a đỡ mỏi tay rồi. Nhưng dù sao cũng cám ơn tụi e đã làm 1 software rat hay.

Anh Huynh, Polish Nails in GA

Thiệt đó

Rated 5.0 out of 5

không biết nói gì hơn software quá hay cho tiệm nails.

Anh Tuấn, Lotus Nails in WA

Dễ xài

Rated 5.0 out of 5

Mình thì không rành computer, support team rất nhiệt tình giúp mình setup. Mới sài thử thôi đã thấy thích rồi, vẫn đang đợi giấy in check ship về từ amazon. Thank you

Chị Hương, Queen Nails in Utah

I love it

Rated 5.0 out of 5

Mới đầu thấy quảng cáo cũng không tin lắm sau khi duoc tu vấn và cho xài thử thì thích liền. Tiệm hơn 20 thợ từ nay không còn vất vả nữa 🙂

Linh Bui, T & T Nails in TX

Thank you LCDSoft

Rated 5.0 out of 5

Chị có 2 tiệm mỗi tiệm 18-25 thợ. mỗi tháng kí gần 200 checks mỏi cả tay. Cám on tụi e đã làm ra liều thuốc trị bịnh cho chị.

Chị Loan, Boutique Nails in CA