Hiện giờ Expstudio đang có promotion 21 days xài thử miễn phí, sau đó $19.95/tháng hoặc $219.45/năm (save $19.95). Xin email sales@expstudio.com, call or text 414-666-1710 team sẽ tạo tài khoản trial cho bạn và hướng dẫn cài đặt software.