Tin vui cho tất cả chủ tiệm nails. Từ nay không cần mất nhiều thời gian ngồi viết từng cái paycheck cho thợ sau một ngày làm việc vất vả. Tuy trên thị trường cũng có một số phần mềm có thể in checks được nhưng bạn vẫn phải tự nhập lương và tên thợ vào nên cũng không thể tiết kiệm thời gian cho bạn.

Xin giới thiệu CheckBuilder do Expstudio team phát triển là phần mềm đầu tiên tại USA sẽ giải quyết mọi vấn đề đó. Do CheckBuilder hoạt động song song và tự download dữ liệu từ POS do đó quá trình tính lương thợ và in paychecks hoàn toàn tự động. Tiệm có 1 hay 100 thợ cũng chỉ cần 1, 2 cái click chuột là CheckBuilder sẽ in tất cả paychecks mà bạn không cần phải tự nhập tên hay lương thợ vào.